ÇEVRE


Beklentinizin Üzerindeki Kaliteye Birlikte Uzanalım!


Firma faaliyetlerinizin çevreye olan etkilerinin yönetmeliklerle sınırlandırıldığı, özellikle; Hava Kirliliği, Gürültü, Su Kirliliği, Tehlikeli Atıklar konularında karşılaşılabilecek çeşitli problemlerle kurumunuza çözümler sunmayı hedefliyor ve e ilgili tüm yönetmelikler konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bu faaliyetlerimizi sırası ile;

1-Tüm faaliyetleriniz ve süreçlerinizin incelenmesi,

2- Potansiyel tehlike kaynaklarının belirlenmesi,

3- Çevre Etkilerinin tek tek değerlendirilmesi,

4-Tehlike kaynaklarından meydana gelebilecek risklere karşılık her biri için risk analizi yapılması,

5- Risk analizi yapılan tehlikeler değerlendirilerek risklerin ortadan kaldırılması ve/veya risklerin kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin belirlenmesi,

6- Düzeltici faaliyetlerin uygulanarak risklerin kontrol altına alınabilmesi için aksiyon planlarının yapılması,

7- Alınan önlemler sonucunda iyileştirilen riskler için risk değerlendirme sinin yeniden hesaplanması,