İŞ GÜVENLİĞİ


Beklentinizin Üzerindeki Kaliteye Birlikte Uzanalım!


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS)  kuruluşların  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili risklerini kontrol altına almaları ve bu konudaki performanslarını artırmaları amacıyla firmalarda uygulanabilmektedir:
Firmamız İş Güvenliği ile ilgili firmalara aşağıdaki hizmetleri verebilmektedir.
1. Mesleki risklerin değerlendirilmesi ve faaliyetleri ile ilişkili İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlara veya diğer ilgili taraflara yönelik risklerin önlenmesi veya kabul edilebilir seviyelere getirilmesi  için bir İSG yönetim sisteminin  kurulması.

2. Mevcut sistemini 3. taraf bir belgelendirme firmasına denetlettirerek sertifikalandırmak isteyen kuruluşlar için uzman danışmanlık hizmetleri.

3. Kurulan sistemin İSG politikasına ve yasal zorunluluklara  uygunluğunun sürekliliğini garanti altına almak isteyen kuruluşlar için Operasyonel çalışan sağlığı ve iş güvenliği teknik yardım.

4. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlanması için rehber görevi görmek. 

5. Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

6. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

7. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak  kuruluşların personel eğitimlerini planlamak ve uygulamak.

8. Bir tehlikeli olay vuku bulduğunda , İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak,

9. Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve firma adına takip etmek.